TRƯỜNG DẠY LÁI XE Ô TÔ SAIGON TOURIST TPHCM

Với thị trường ô tô và cuộc sống con người ngày càng tăng. Chính vì vậy. Trường dạy lái xe ô tô SaigonTourist TpHCM ra đời. Với mong muốn giải quyết nhu cầu về việc. Học bằng lái xe ô tô B2. Học bằng lái xe ô tô hạng C và học bằng lái xe máy A1.

Khi trên thị trường đào tạo lái xe tại Việt Nam nói chung và TpHCM nói riêng. Được nhiều bài báo cảnh giác vì sự lừa gạt, loạn cơ sở đào tạo lái xe, loạn mức giá, hứa hẹn trong thời gian thi sát hạch… Thì trường dạy lái xe ô tô SaigonTourist là một trong các trung tâm được Sở GTVT TPHCM cấp phép đủ điều kiện đào tạo lái xe.

KHÓA HỌC LÁI XE Ô TÔ CÁC QUẬN TẠI TPHCM

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 1 

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 2

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 3

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 4

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 5 

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 6

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 7

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 8

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 9 

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 10

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 11

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN 12

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN GÒ VẤP 

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN BÌNH THẠNH

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN THỦ ĐỨC

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN TÂN BÌNH

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN TÂN PHÚ 

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN BÌNH TÂN

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ QUẬN PHÚ NHUẬN

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ HUYỆN HÓC MÔN

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ HUYỆN CỦ CHI 

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ BÌNH DƯƠNG

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

HỌC LÁI XE Ô TÔ TP THỦ ĐỨC

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Liên tục khai giảng khóa các khóa học mới về dạy lái xe ô tô. Đăng ký tại trường không qua trung gian. Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist –  Đào tạo Uy tín – Chất lượng – Tỉ lệ đậu 95%

Địa chỉ trường đạo tạo lái xe ô tô Saigon Tourist

Tên trường: Trung tâm dạy nghề bán công Saigon Tourist
Địa chỉ trường: 190 Nguyễn Thái Sơn, P. 4, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Trường đào tạo lái xe SaigonTourist cam kết.

  • Nói đúng lịch thi
  • Mức phí rõ ràng
  • Nhất quán và đảm báo không phát sinh phí 
  • Không hứa lèo, nói sai lịch thi

Mọi thông tin chi tiết về việc tư vấn hoặc đăng ký học Học bằng lái xe Ô tô B2, Học bằng lái xe Ô tô hạng C và Thi bằng lái xe máy A1. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin tại form sau. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong vòng 24h

Trường dạy lái xe ô tô Saigon Tourist. Thông báo đúng lịch thi của Sở GTVT công bố. Lịch thi rõ ràng, không hứa suông. Chi phí rõ ràng ngay từ đầu

Chi phí: Tại SaigonTourist là chi phí trọn gói cho học viên, và cam kết không phát sinh thêm chi phí.

Thực hành: Tại trường dạy lái xe ô tô SaigonTourist, xe thực hành là dòng xe mới, có thắng phụ, máy lạnh

Giảng viên vui vẻ, kinh nghiệm: Thầy, cô giáo tại SaigonTourist được nhiều người yêu thích vì sự tận tâm, nhiệt tình, vui vẻ, không khó chịu với học viên.

Thời gian học đa dạng: Sẽ có nhiều khung giờ học thực hành, lý thuyết cho bạn lựa chọn theo mong muốn, đặc biệt được học lại lý thuyết mà không tốn phí

Tỷ lệ đậu trên 95%: Với chương trình đào tạo bài bản, kỹ càng, thầy cô giáo nhiệt tình, tận tâm, SaigonTourist là một trong những trung tâm có tỷ lệ đậu cao tại TpHCM.