Áp dụng Thông tư 31/2019/TT-BGTVT từ ngày 15/10/2019

Thông tư số: 31/2019/TT-BGTVT sẽ được áp dụng chính thức từ ngày hôm nay. Trong đó, luật định quy định rõ về tốc độ cho phép của các loại xe hiện nay và cả khoảng an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

1. Tóm tắt Thông tư 31/2019/TT-BGTVT

Tốc độ tối đa của xe máy chuyên dùng trên đường bộ là 40km/h

Ngày 29/8/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, tốc độ tối đa của xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông trên đường bộ (trừ đường cao tốc) là 40km/h. Tốc độ tối đa của các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc là 120km/h.

Tốc độ cho phép của khu vực đông dân cư
Tốc độ cho phép của khu vực đông dân cư

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường khi mặt đường khô ráo: Tốc độ lưu hành 60km/h, khoảng cách tối thiểu giữa hai xe là 35m; Tốc độ lưu hành từ trên 60km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu giữa hai xe là 55m; Tốc độ lưu hành từ trên 80 km/h đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu giữa hai xe là 70m; Tốc độ lưu hành từ trên 100km/h đến 120km/h, khoảng cách tối thiểu giữa hai xe là 100m. Đối với trường hợp xe đi với tốc độ dưới 60km/h, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách phù hợp để bảo đảm an toàn.

Tốc độ cho phép của khu vực ngoài dân cư
Tốc độ cho phép của khu vực ngoài dân cư

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2019. Ngoài việc hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ 2008, Thông tư này còn làm hết hiệu lực Thông tư 91/2015/TT-BGTVT.

2. Văn bản ban hành Thông tư 31/2019/TT-BGTVT

Khoảng cách an toàn cũng được đề cập đến trong thông tư
Khoảng cách an toàn cũng được đề cập đến trong thông tư

 Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách khi điều khiển phương tiện trên đường bộ
 • Điều 5. Các trường hợp phải giảm tốc độ

Chương II: QUY ĐỊNH TỐC ĐỘ, KHOẢNG CÁCH CỦA XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

 • Điều 6. Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc)
 • Điều 7. Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông ngoài khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc)
 • Điều 8. Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc)
 • Điều 9. Tốc độ của các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc
 • Điều 10. Đặt biển báo hạn chế tốc độ
 • Điều 11. Khoảng cách an toàn giũa hai xe khi tham gia giao thông trên đường

Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
[embeddoc url=”https://truongsaigontourist.com/wp-content/uploads/2019/10/thong-tu.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]
Khoảng cách an toàn và tốc độ giới hạn được đề cập đến trong thông tư
Khoảng cách an toàn và tốc độ giới hạn được đề cập đến trong thông tư

 Theo trang Luật Việt Nam