Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy đinh mới nhất

Theo Quyết định 2609/QĐ-BCA-C08 ngày 20/4/2021.Thủ tuch sang tên đổi chủ xe ô tô được thực hiện theo cấp đơn vị hành chính, gồm:

 • Đăng ký sang tên xe tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an;
 • Đăng ký sang tên trong cùng tỉnh;
 • Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Đăng ký sang tên xe tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị sang tên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Cục Cảnh sát giao thông, tầng 1, số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra đối chiếu giấy tờ chủ xe theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Đối chiếu giấy tờ chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe. Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ lệ phí trước bạ, giấy tờ chuyển quyền sở hữu, Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (đối với sang tên từ Công an địa phương chuyển đến) hoặc kiểm tra thông tin điện tử của xe và các giấy tờ của xe liên quan đến chủ xe (nếu có), đánh số thứ tự, thống kê, trích yếu tài liệu vào bìa hồ sơ.

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Kiểm tra thực tế xe:

– Trực tiếp đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế xe, gồm: Nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi, số chỗ đứng, số chỗ nằm, năm sản xuất, tải trọng và các thông số kỹ thuật khác; kiểm tra toàn bộ, chi tiết hình dáng kích thước, tổng thành khung, tổng thành máy của xe;

– Chà số khung dán vào giấy khai đăng ký xe, đối chiếu số máy thực tế so với bản chà số máy dán tại giấy khai đăng ký xe và ký xác nhận kiểm tra lên bản chà số máy, số khung đó (một phần chữ ký trên bản chà, phần còn lại trên giấy khai đăng ký xe); ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên cán bộ kiểm tra xe.

Bước 4: Kiểm tra nhập thông tin bổ sung chủ mới trên hệ thống đăng ký quản lý xe; đối chiếu giấy tờ chuyển quyền sở hữu, giấy tờ lệ phí trước bạ với dữ liệu đăng ký xe hoặc kiểm tra thông tin chủ mới tại giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Bước 5: Hướng dẫn chủ xe kiểm tra thông tin: Chủ xe và xe; ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe.

Bước 6: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.

Bước 7: Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.

*Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại trụ sở Cục Cảnh sát giao thông địa chỉ tầng 1 số 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (giờ hành chính).

– Nộp Giấy khai đăng ký xe điện tử trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (sau khi triển khai).

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

+ Giấy tờ lệ phí trước bạ.

+ Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe.

+ Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu có).

+ Giấy tờ của chủ xe.

Khi cơ sở dữ liệu cơ quan đăng ký xe kết nối với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành thì các giấy tờ nêu trên được thay thế bằng dữ liệu điện tử là căn cứ để cấp đăng ký, biển số xe.

– Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

*Thời hạn giải quyết: Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định); cấp giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy đinh mới nhất
Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy đinh mới nhất

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị sang tên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đăng ký xe kiểm tra đối chiếu giấy tờ chủ xe theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Đối chiếu giấy tờ chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe. Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ lệ phí trước bạ, giấy tờ chuyển quyền sở hữu, Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (đối với chủ xe làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe) và các giấy tờ của xe liên quan đến chủ xe (nếu có), đánh số thứ tự, thống kê, trích yếu tài liệu vào bìa hồ sơ.

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Kiểm tra thực tế xe:

– Trực tiếp đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế xe, gồm: Nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi, số chỗ đứng, số chỗ nằm, năm sản xuất, tải trọng và các thông số kỹ thuật khác; kiểm tra toàn bộ, chi tiết hình dáng kích thước, tổng thành khung, tổng thành máy của xe;

– Chà số khung dán vào giấy khai đăng ký xe, đối chiếu số máy thực tế so với bản chà số máy dán tại giấy khai đăng ký xe và ký xác nhận kiểm tra lên bản chà số máy, số khung đó (một phần chữ ký trên bản chà, phần còn lại trên giấy khai đăng ký xe); ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên cán bộ kiểm tra xe.

Bước 4: Kiểm tra nhập thông tin bổ sung chủ mới trên hệ thống đăng ký quản lý xe; đối chiếu giấy tờ chuyển quyền sở hữu, giấy tờ lệ phí trước bạ với dữ liệu đăng ký xe hoặc kiểm tra thông tin chủ mới tại giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (nếu chủ xe làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe).

Bước 5: Hướng dẫn chủ xe kiểm tra thông tin: Chủ xe và xe; ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe.

Bước 6: Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.

Bước 7: Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.

*Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại trụ sở trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các điểm đăng ký xe của Phòng. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

– Nộp Giấy khai đăng ký xe điện tử trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (sau khi triển khai).

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

Giấy khai đăng ký xe
+ Giấy tờ lệ phí trước bạ.

+ Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe.

+ Giấy tờ của chủ xe.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Khi cơ sở dữ liệu cơ quan đăng ký xe kết nối với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành thì các giấy tờ nêu trên được thay thế bằng dữ liệu điện tử là căn cứ để cấp đăng ký, biển số xe.

– Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

*Thời hạn giải quyết: Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định); cấp giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

Thủ tục sang tên xe ô tô từ cá nhân sang cá nhân/công ty khác

Bao gồm 2 trường hợp như sau:

 • Thủ tục sang tên xe ô tô trong cùng tỉnh, thành phố
 • Thủ tục sang tên xe ô tô cũ khi mua bán trong cùng tỉnh

Thủ tục thực hiện bao gồm:

 • Soạn thảo và công chứng hợp đồng mua bán xe ô tô
  Sau khi bên bán và bên mua thoả thuận xong giá cả, hai bên sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng mua bán xe ô tô rồi ra Ủy ban nhân dân hoặc văn phòng công chứng để tiến hành chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng.
 • Nộp thuế trước bạ xe ô tô cũ
  Đây là một trong những chi phí mua ô tô cũ bắt buộc phải trả. Lệ phí trước bạ đối với ô tô là 2% giá trị xe.
 • Tiến hành sang tên xe ô tô
  Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn tiến hành sang tên đổi chủ xe ô tô, nhận đăng ký ô tô mới. Địa điểm sang tên đổi chủ ô tô là Phòng CSGT tại địa phương bạn sinh sống.

Các giấy tờ cần chuẩn bị trước khi tiến hàng sang tên xe ô tô

 • Giấy khai đăng ký xe
 • Đăng ký xe ô tô cũ
 • Đăng kiểm xe ô tô cũ
 • Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư, Hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn (hoặc chứng nhận tình trạng hôn nhân với người độc thân)
 • Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng xe có công chứng
 • Chứng từ đã đóng thuế trước bạ

Phòng CSGT sẽ đưa bạn giấy hẹn. Theo đúng lịch hẹn, bạn lên nhận đăng ký xe mới mang tên mình và biển số mới. Nếu mua bán ô tô cùng tỉnh đã là biển 5 số thì sang tên xe phải giữ nguyên biển số cũ

Thủ tục sang tên xe ô tô khác tỉnh

Thủ tục thực hiện bao gồm:

 • Công chứng hợp đồng mua bán ô tô
  Khi mua bán ô tô khác tỉnh, bên mua và bên bán cũng phải soạn thảo hợp đồng mua bán xe ô tô và công chứng.
 • Nộp thuế trước bạ ô tô cũ
  Sau khi công chứng hộp đồng mua bán, bạn đến Chi Cục Thuế của địa phương nơi mình sinh sống để nộp phí trước bạ.
 • Rút hồ sơ gốc xe ô tô
  Sau khi hoàn thành các bước ở trên, bạn đến Phòng CSGT (địa phương chủ xe cũ) rút hồ sơ gốc ô tô để sang ten xe oto và ra biển số mới.

Theo quy định thủ tục rút hồ sơ gốc xe ô tô gồm các giấy tờ sau:

 • 02 Giấy khai sang tên, di chuyển ô tô (đã điền thông tin và dán bản cà số khung, số máy).
 • Hợp đồng mua bán xe đã công chứng.
 • Đăng ký xe ô tô (bản gốc).
 • Đăng kiểm xe ô tô (bản gốc).
 • Biển số trước và sau của xe (tháo biển số nộp không cần phải mang xe đến).
 • Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của bên mua và bên bán xe.
 • Sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua ô tô.

Rút xong hồ sơ gốc ô tô, bạn sẽ đến Phòng Cảnh sát giao thông tại địa phương mình sinh sống để thực hiện thủ tục sang tên xe ô tô.

Các giấy tờ cần chuẩn bị trước khi tiến hàng sang tên xe ô tô:

 • Giấy khai đăng ký xe.
 • Đăng ký xe cũ.
 • Đăng kiểm xe cũ.
 • Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, Hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn (hoặc chứng nhận tình trạng hôn nhân với người độc thân).
 • Hợp đồng mua bán ô tô đã công chứng.
 • Chứng từ đóng thuế trước bạ.
 • Giấy khai sang tên, di chuyển xe (theo mẫu).
 • Hồ sơ gốc xe đã rút.

Sau khi xem xét hồ sơ, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ đưa bạn giấy hẹn. Đúng lịch hẹn, bạn lên để nhận đăng ký xe mới mang tên mình và biển số mới.

Làm sổ đăng kiểm mới
Với ô tô cũ khác tỉnh, khi nhận được đăng ký ô tô mới và biển số mới, bạn phải đưa xe đi khám xe và làm Sổ đăng kiểm mới bởi xe đã đổi biển số.